Kek Ketupat

Kek ketupat...raya..raya....It’s butter cake...TQ Yana